LUV Revit Tools Version 2

Le Uy Vo Revit Tools Version 2

Phiên bản 2.0.5
Phiên bản 2.0.5
 

Thay đổi

 1. Version 2.0.5 (19.04.2018)
 2. Version 2.0.4 (11.04.2018)
 3. Version 2.0.3 (09.04.2018)
 4. Version 2.0.2 (06.04.2018)
 5. Version 2.0.1 (03.04.2018)
 6. Version 2.0.0 (30.03.2018)

 

Điều kiện sử dụng

 1. Máy tính phải kết nối internet.
 2. Luôn cập nhật phiên bản mới nhất.
 3. Luôn vui vẻ khi sử dụng 🙂

 

Cài đặt

 1. Sử dụng chương trình LUV Manager để cài đặt, tải LUV Manager.

 

Yêu cầu máy tính

 1. Revit phiên bản 2017 trở lên sẽ tốt hơn.
 2. .NET Framework 4.6 trở lên. Tải về tại đây và cài đặt vào máy tính.

 

Hỗ trợ

 1. Hướng dẫn sử dụng: https://leuyvo.com/tong-hop-cac-huong-dan-su-dung-le-uy-vo-revit-tools/
 2. Facebook: https://www.facebook.com/takereviteasier/

 

Góp ý

 1. Góp ý cải thiện, thêm chức năng tại: http://leuyvo.com/gop-y-cai-thien-luv-revit-tools/

 

Bản quyền/Chi phí

 1. LUV Revit Tools miễn phí sử dụng.

 

Điều khoản sử dụng

 1. Tác giả không chịu bất cứ trách nhiệm nào về kết quả, số liệu, hoặc bất cứ thay đổi nào đối với mô hình Revit của người sử dụng, dù là kết quả tích cực hay kết quả không mong muốn.

 

Đóng góp

 1. Nếu LUV Revit Tools hiệu quả đối với công việc của bạn, hãy mời tôi một ly cà phê.
 2. Email: leuyvo[at]leuyvo.com

 

Yêu cầu riêng

 1. Liên lạc với tôi qua email leuyvo[at]leuyvo.com.