Hướng dẫn sử dụng tool Tạo Hình Thép trong Revit (phần 1)

Chức năng chính của Tool:

 1. Tạo hình thép tự động với hình dạng và kích thước. Tất cả các hình được tạo có thể chỉnh sửa, xem lại ở mục “Manage” ~> “Manage Images”.
 2. Tự động gán hình đã tạo (1) vào Parameter “Image” của Rebar.
 3. Xem lại các hình đã tạo của mỗi Rebar, rebar nào đã tạo, rebar nào chưa tạo hình.

Các trường hợp chưa Test:

 1. Thép vẽ multi-planar.
 2. Thép vẽ sử dụng Free-form.

 

Lê Uy Võ

I'm a civil engineer graduated from Bach Khoa University (Ho Chi Minh city) in 2016. Born in 1993, Quang Ngai. Love football, travel and IT.

You may also like...

3 Responses

 1. Nhatlinh Le says:

  Trong dầm thường có các khoản cốt thép đai hoặc các đoạn thép tăng cường, mặc dù nằm ở các vị trí khác nhau nhưng lại giống số hiệu thép và kích thước, mình chỉ cần lấy 1 hình thép nhưng tool lại tại ra quá nhiều hình giống nhau, có cách nào để lấy 1 hình cho 1 số hiệu thép ko bạn?

 1. 15/09/2018

  […] Hướng dẫn sử dụng tool Tạo Hình Thép trong Revit (phần 1) (22/07/2018) […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *