Vẽ cốp pha tự động trong Revit – Modeling Formwork automatically in Revit

Chức năng chính

  1. Vẽ cốp pha dựa trên file link kết cấu => không gây nặng mô hình công trình, tiện lấy khối lượng.
  2. Tự vẽ cốp pha dầm, sàn, cột, vách, móng trong Revit.
  3. Tùy chọn vẽ cốp pha đầu cột, thân cột.
  4. Tùy chọn vẽ cốp pha thành sàn/dầm, đáy sàn/dầm.
  5. Tùy chọn không vẽ cốp pha đáy dầm/sàn (dành cho dầm móng, sàn hầm).
  6. Sao chép thuộc tính của đối tượng chủ trong file link sang đối tượng cốp pha vẽ được.

Video hướng dẫn

One Reply to “Vẽ cốp pha tự động trong Revit – Modeling Formwork automatically in Revit”

Leave a Reply