Hướng dẫn đăng ký thành viên BTM sử dụng tài khoản Telegram

 • Từ tháng 03/2023, cộng đồng muốn sử dụng VTools cần đăng ký tài khoản thành viên tại https://client.leuyvo.com (sau đây sẽ gọi tắt là CLIENT) thông qua Telegram.
 • Với các thành viên đã đăng ký trước đó, vẫn có thể đăng nhập bằng email và mật khẩu như trước. Sau khi đăng nhập, vào trang web CLIENT, nhấp vào biểu tượng bên góc phải, chọn My Account => nhấp vào nút Login in with Telegram và làm theo hướng dẫn để LIÊN KẾT tài khoản Telegram.


Vì sao phải liên kết/đăng ký thành viên qua tài khoản Telegram?

 • Từ tháng 03/2023, ngoài trang web https://client.leuyvo.com, mọi hoạt động của bạn sẽ được hệ thống thông báo qua Telegram, ví dụ như: Tạo/Sửa/Gia Hạn License, Tạo/Trả lời các yêu cầu hỗ trợ… và nhiều nhiều các tính năng khác sẽ cập nhật sau.
 • Ngoài ra, Telegram còn là kênh kết nối thông tin giữa hệ thống và người sử dụng khi cập nhật phiên bản mới, các thông báo mới,..

Sau đây là hướng dẫn dành cho thành viên đăng kí mới.

Lưu ý, bạn cần có tài khoản Telegram trước khi sử dụng nó để đăng kí/đăng nhập trang CLIENT. (Giống như bạn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google để đăng nhập các trang web trên internet).

 1. Nhấp vào biểu tượng
 2. Điền số điện thoại đã đăng kí Telegram.
 3. Nhấp Accept
 4. Mở ứng dụng Telegram, chọn CONFIRM
 5. Thông báo của Hệ thống Telegram rằng bạn đã dùng tài khoản Telegram để đăng nhập trang CLIENT
 6. Thông báo của trang CLIENT, cụ thể là Le Uy Vo Telegram Bot, rằng bạn đã đăng kí thành công.
 7.  Vậy là từ giờ bạn có thể đăng nhập bằng cách nhấp biểu tượng

Quyền lợi Thành viên mới

Thành viên mới đăng ký sẽ được 1 license miễn phí và 365 ngày gia hạn, tổng cộng 2 năm sử dụng miễn phí công cụ VTools.

 


 

Lê Uy Võ

I'm a civil engineer graduated from Bach Khoa University (Ho Chi Minh city) in 2016. Born in 1993, Quang Ngai. Love football, travel and IT.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *