Khoảng lặng trái tim

Tôi yêu người mà người chẳng yêu tôi Thứ tình yêu tôi gọi tên khoảng lặng Tôi yêu người mà không giành giật Chỉ yêu thôi,...