LUV Manager – Chương trình cài đặt LUV Revit Tools

Bài viết này đã lỗi thời, mời bạn xem hướng dẫn cài đặt tại đây: https://btm.leuyitc.com/thread/5/huong-dan-cai-dat-luv-revit-tools-v2/

 


LUV Manager là gì?

  • LUV Manager là chương trình dùng để cài đặt, cập nhật, gỡ bỏ ứng dụng LUV Revit Tools.

Tại sao phải sử dụng LUV Manager?

  • Dễ dàng cập nhật LUV Revit Tools khi có phiên bản mới.

Tải về

Phiên bản hiện tại: 2.0.6.
Download *.exe: https://leuyvo.com/luv-manager
Download *.zip: https://leuyvo.com/luv-manager-zipped

Giao diện chương trình

Giải quyết Lỗi

  • Nếu chương trình báo “Cài đặt không thành công.” => Hãy thử nhấp chuột phải vào file chọn “Run as Administrator..”.