Tagged: revit api

Video Revit API/Macro Căn bản

Cập nhật ngày 01/08/2019: Mời các bạn theo dõi các video tiếp theo tại https://btm.leuyitc.com/forum/10 List video hướng dẫn học Revit Macro, học Revit API cơ...

0

Vẽ vữa cho dầm, khối lượng vữa dầm trong Revit

Vẽ vữa dầm chính xác hình dạng.
Sử dụng kết hợp cùng tool “DT Tô/Mài BT”, vì khối lượng chúng là giống nhau.
Tính lại giá trị diện tích vữa bằng tool đi kèm “Quản lý Vữa”. Ngoài ra chúng ta có thể xóa vữa đã tạo cũng tại tính năng này.

1