LUV Revit Tools: Sử dụng tool Edit Parameter

Chỉnh sửa: thêm, sửa, xóa giá trị của parameter trong revit hàng loạt. Xác định parameter cần chỉnh sửa giá trị, đối tượng cần chỉnh sửa. Chọn các đối tượng cần chỉnh sửa giá trị của parameter. Chọn parameter tương ứng. Tùy chọn thêm, thay thế theo ý muốn. OK.

Sử dụng tool Formwork Area để lấy cốp pha trong Revit

Hướng dẫn sử dụng tool Formwork Area để lấy cốp pha chính xác trong Revit. Thêm parameter “Mark Name” để đặt tên cấu kiện nếu muốn lấy diễn giải chi tiết. Paint family cột, dầm, móng ở những mặt không cốp pha. Chạy tool.  

Mời sử dụng Le Uy Vo REVIT Tools

Mời mọi người dùng thử bộ tools của Uy Võ, bao gồm nhiều ứng dụng khác nhau, nổi bật như: Tính toán cốp pha. Xuất file Excel từ Schedules, xuất file excel thống kê thép có hình dạng. Tự đặt giá trị offset của tường nếu đụng dầm. Tạo rebar shape phục vụ shop drawing

Tự vẽ tường tô và gạch ốp, lát trong Revit (phần 1)

Tự vẽ tường tô và gạch ốp, lát trong Revit (phần 1) Cần: Vẽ tường xây thô, vẽ Room cho từng phòng, đặt tên Căn hộ. Vẽ gạch định vị sử dụng Family tạo sẵn. Add-in này sẽ tự vẽ gạch dựa trên kích thước và vị trí của gạch định vị trên mỗi tường,