Nhóm máu O

Tình hình là trước Tết Đinh Dậu tôi bị sốt xuất huyết lần 2 trong đời, sẵn vô Nhiệt Đới lấy tí huyết rồi xét nghiệm thêm mình nhóm máu gì. Hơn 20 năm cuộc đời không biết mình nhóm máu gì mới khổ 🙁 Biết được mình nhóm máu gì cứ như là vui