Sử dụng tool Formwork Area để lấy cốp pha trong Revit

Hướng dẫn sử dụng tool Formwork Area để lấy cốp pha chính xác trong Revit. Thêm parameter “Mark Name” để đặt tên cấu kiện nếu muốn lấy diễn giải chi tiết. Paint family cột, dầm, móng ở những mặt không cốp pha. Chạy tool.  

REVIT – Trích xuất khối lượng cốp pha, xây tô

Trong video trình diễn công cụ cho tôi tự viết về: 1. tự động offset chiều cao tường 2. lấy diện tích tiếp xúc của cấu kiện dầm, cột để lấy khối lượng cốp pha. 3. lấy khối lượng xây tô dầm, cột: tô trong, tô ngoài. Về tôi: Kỹ sư xây dựng dân dụng