Tùy chỉnh hình nền Tab, font chữ, kiểu chữ trong Revit

Chức năng này để “cá nhân hóa” một tí cho đẹp.

Lê Uy Võ

I'm a civil engineer graduated from Bach Khoa University (Ho Chi Minh city) in 2016. Born in 1993, Quang Ngai. Love football, travel and IT.

You may also like...

1 Response

  1. 01/11/2019

    […] Tùy chỉnh hình nền Tab, font chữ, kiểu chữ trong Revit (30/10/2018) […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *