Tùy chỉnh hình nền Tab, font chữ, kiểu chữ trong Revit

Chức năng này để “cá nhân hóa” một tí cho đẹp.

Customize Tab Background, Font Family, Font Size in Revit

Lê Uy Võ

I'm a civil engineer graduated from Bach Khoa University (Ho Chi Minh city) in 2016. Born in 1993, Quang Ngai. Love football, travel and IT.

You may also like...

1 Response

  1. 01/11/2019

    […] Tùy chỉnh hình nền Tab, font chữ, kiểu chữ trong Revit (30/10/2018) […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *