Vẽ gạch ốp lát tự động trong Revit với VTools

Chức năng

  • Tự vẽ gạch ốp tường, lát sàn dựa trên gạch định vị.
  • Gạch định vị được người dùng tự vẽ trước hoặc có thể sử dụng chức năng có sẵn trong công cụ để tự động xác định.

Parameter

  • Tile_Host: host của gạch định vị, thường là Wall, Floor hoặc là Level nếu đặt gạch trong Room.
  • Tile_Room: gạch thuộc Room nào? (nếu khả dụng).
  • Tile_Dimension: kích thước các cạnh của gạch.
  • Tile_Is_Full: gạch đầy đủ hay bị cắt.
  • Tile_Area: diện tích của gạch.

Sample Family

Nếu không thể load sample family trong tool, hãy thêm thủ công sample family, link tải sample family: https://drive.google.com/drive/folders/1aBVKPUX1X0M82WB5ZOKng9IuvN-L1sZY?usp=share_link


Tài liệu hướng dẫn đầy đủ

Link tải: https://drive.google.com/file/d/1IPFKwc8j0Prup4PGTQjVAQwDNvMWLTjW/view?usp=sharing

Lê Uy Võ

I'm a civil engineer graduated from Bach Khoa University (Ho Chi Minh city) in 2016. Born in 1993, Quang Ngai. Love football, travel and IT.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *