Vẽ vữa cho dầm, khối lượng vữa dầm trong Revit

Vẽ vữa dầm chính xác hình dạng.
Sử dụng kết hợp cùng tool “DT Tô/Mài BT”, vì khối lượng chúng là giống nhau.
Tính lại giá trị diện tích vữa bằng tool đi kèm “Quản lý Vữa”. Ngoài ra chúng ta có thể xóa vữa đã tạo cũng tại tính năng này.

Hướng dẫn Xuất Thống kê thuộc tính sang Excel | LUV Revit Tools v2

Hướng dẫn Xuất Thống kê thuộc tính sang Excel Xuất giá trị từ thuộc tính Instance Parameter của đối tượng sang Excel. Xuất giá trị từ thuộc tính Type Parameter của đối tượng sang Excel.