Mời sử dụng LUV Revit Tools Version 2

Trình làng LUV Revit Tools Version 2 Giao diện đổi mới. Cách quản lý mới. Hiệu quả hơn, dễ sử dụng hơn. Hoàn toàn bằng Tiếng Việt. Cài đặt, Cập nhật, Gỡ bỏ thông qua LUV Manager. Phiên bản 1 sẽ không sử dụng được nữa sau khi hoàn thành phiên bản 2. LUV Revit

LUV Revit Tools: Sử dụng tool Edit Parameter

Chỉnh sửa: thêm, sửa, xóa giá trị của parameter trong revit hàng loạt. Xác định parameter cần chỉnh sửa giá trị, đối tượng cần chỉnh sửa. Chọn các đối tượng cần chỉnh sửa giá trị của parameter. Chọn parameter tương ứng. Tùy chọn thêm, thay thế theo ý muốn. OK.

Sử dụng tool Formwork Area để lấy cốp pha trong Revit

Công cụ được trình bày trong bài viết này đã cũ, bạn có thể xem hướng dẫn công cụ mới tại: https://leuyvo.com/tong-hop-cac-huong-dan-su-dung-le-uy-vo-revit-tools-version-2/ Hướng dẫn sử dụng tool Formwork Area để lấy cốp pha chính xác trong Revit. Thêm parameter “Mark Name” để đặt tên cấu kiện nếu muốn lấy diễn giải chi tiết. Paint family cột,