Hướng dẫn vé trát/vữa hoàn thiện cho tường/cột

Chức năng

  • Vẽ lớp trát/vữa hoàn thiện cho tường, vách, cột..
  • Thống kê theo Phòng, Căn hộ.
  • Xuất Excel khối lượng.

Video hướng dẫn

 

CÀI ĐẶT VTOOLS
Cài đặt VTools, sử dụng miễn phí 1 năm tại https://client.leuyvo.com

 

 

Lê Uy Võ

I'm a civil engineer graduated from Bach Khoa University (Ho Chi Minh city) in 2016. Born in 1993, Quang Ngai. Love football, travel and IT.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *