Ứng dụng bluetooth điều khiển thiết bị điện sử dụng Arduino + HC-06

Giải pháp cho người “tiết kiệm thời gian” :v Đang xem phim, đang đọc truyện, đang đủ thứ chuyện…. mà phải lết ra mở 1 thứ gì đó :v …. tốn quá nhiều công rồi :3 Ứng dụng chạy trên điện thoại/laptop để điều khiển từ xa thông qua bluetooth, tầm phủ sóng 10m. Ưu

Điều khiển thiết bị điện qua internet (ioT) sử dụng Arduino UNO R3 + Ethernet Shield.

Điều khiển thiết bị điện qua internet (ioT) sử dụng Arduino UNO R3 + Ethernet Shield. Tôi mô hình thử để điều khiển thiết bị điện là bóng đèn tròn (AC 220V) và “hú họa” thêm đèn led cho vui. Mô hình như sau: Mạch điều khiển Arduino + Ethernet Shield, nhận yêu cầu từ