Vẽ vữa cho dầm, khối lượng vữa dầm trong Revit

Tính năng có từ phiên bản LUV Revit Tools v2 version 2.2.0.

Chức năng chính

  1. Vẽ vữa dầm chính xác hình dạng.
  2. Sử dụng kết hợp cùng tool “DT Tô/Mài BT”, vì khối lượng chúng là giống nhau.
  3. Tính lại giá trị diện tích vữa bằng tool đi kèm “Quản lý Vữa“. Ngoài ra chúng ta có thể xóa vữa đã tạo cũng tại tính năng này.
  4. Vữa được tạo ra sẽ thuộc Category “Structural Framing“, sao chép các giá trị Parameter từ dầm chủ (nếu bạn chọn chức năng sao chép).

Video giới thiệu

Vẽ vữa cho dầm, khối lượng vữa dầm trong Revit

Lê Uy Võ

I'm a civil engineer graduated from Bach Khoa University (Ho Chi Minh city) in 2016. Born in 1993, Quang Ngai. Love football, travel and IT.

You may also like...

1 Response

  1. 23/10/2018

    […] Vẽ vữa cho dầm trong Revit (15/09/2018) […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *