Chức năng: Tự vẽ và bố trí gạch dựa trên Gạch định vị

Chức năng chính

 1. Tự động vẽ và bố trí gạch dựa trên gạch định vị đã vẽ trước đó.
 2. Thống kê gạch theo phòng/căn hộ/kích thước…
 3. Sử dụng “Direct Shape” để tạo gạch – giúp dự án của bạn “nhẹ” hơn.

Yêu cầu

 1. Tạo family Generic Model face based với các thông số:
  • Width: là chiều rộng gạch. (type parameter)
  • Height: là chiều cao gạch. (type parameter)
  • Thickness: bề dày gạch. (type parameter)
  • Material: vật liệu (tùy chọn)
 2. Vẽ gạch định vị từ family đã tạo ở (1) vào trong phòng đã tạo trước đó.
 3. Chọn các viên gạch định vị của phòng cần vẽ => sử dụng chức năng Vẽ gạch tự động trong Revit.

Video minh họa/Hướng dẫn

Link family tham khảo

https://leuyvo.com/create-tiles-sample-family

Một số hình ảnh tham khảo khác

This slideshow requires JavaScript.

3 Replies to “Chức năng: Tự vẽ và bố trí gạch dựa trên Gạch định vị”

Leave a Reply