Chức năng: Tự vẽ và bố trí gạch dựa trên Gạch định vị

Mời bạn tham khảo chức năng Vẽ gạch ốp tường, lát sàn trong Revit với LUV Revit Tools v3.

Bài viết phía dưới thuộc về phiên bản LUV Revit Tools v2.


Chức năng chính

 1. Tự động vẽ và bố trí gạch dựa trên gạch định vị đã vẽ trước đó.
 2. Thống kê gạch theo phòng/căn hộ/kích thước…
 3. Sử dụng “Direct Shape” để tạo gạch – giúp dự án của bạn “nhẹ” hơn.

Yêu cầu

 1. Tạo family Generic Model face based với các thông số:
  • Width: là chiều rộng gạch. (type parameter)
  • Height: là chiều cao gạch. (type parameter)
  • Thickness: bề dày gạch. (type parameter)
  • Material: vật liệu (tùy chọn)
 2. Vẽ gạch định vị từ family đã tạo ở (1) vào trong phòng đã tạo trước đó.
 3. Chọn các viên gạch định vị của phòng cần vẽ => sử dụng chức năng Vẽ gạch tự động trong Revit.

Video minh họa/Hướng dẫn

Tự vẽ gạch và bố trí gạch dựa trên Gạch định vị

Link family tham khảo

https://leuyvo.com/create-tiles-sample-family

Một số hình ảnh tham khảo khác

Lê Uy Võ

I'm a civil engineer graduated from Bach Khoa University (Ho Chi Minh city) in 2016. Born in 1993, Quang Ngai. Love football, travel and IT.

You may also like...

4 Responses

 1. 27/09/2018

  […] Tự vẽ và bố trí gạch dựa trên Gạch định vị (30/08/2018) […]

 2. 27/09/2018

  […] CÓ THỂ XEM BÀI HƯỚNG DẪN CHO VERSION 2 TẠI ĐÂY: Tự vẽ và bố trí gạch dựa trên Gạch định vị trong Revit.XEM HƯỚNG DẪN VERSION 1 Công […]

 3. 13/10/2018

  […] Bài viết này đã là phiên bản cũ, theo dõi phiên bản mới tại: Tự vẽ và bố trí gạch dựa trên Gạch định vị […]

 4. 01/11/2019

  […] Bài viết này đã lỗi thời, xem hướng dẫn của version 2 tại đây. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *