Type: Video

Vẽ vữa cho dầm, khối lượng vữa dầm trong Revit

Vẽ vữa dầm chính xác hình dạng.
Sử dụng kết hợp cùng tool “DT Tô/Mài BT”, vì khối lượng chúng là giống nhau.
Tính lại giá trị diện tích vữa bằng tool đi kèm “Quản lý Vữa”. Ngoài ra chúng ta có thể xóa vữa đã tạo cũng tại tính năng này.

1

Hướng dẫn sử dụng tool Tạo Hình Thép trong Revit (phần 1)

Tạo hình thép tự động với hình dạng và kích thước. Tất cả các hình được tạo có thể chỉnh sửa, xem lại ở mục “Manage” ~> “Manage Images”.
Tự động gán hình đã tạo (1) vào Parameter “Image” của Rebar.
Xem lại các hình đã tạo của mỗi Rebar, rebar nào đã tạo, rebar nào chưa tạo hình.

3