Lấy khối lượng bê tông, cốp pha trong REVIT chính xác nhất

Bài viết này đã lỗi thời, xem hướng dẫn phiên bản mới tại Hướng dẫn lấy cốp pha các cấu kiện trong Revit sử dụng LUV Revit Tools v2.

 


Lấy khối lượng chi tiết cốp pha cột, dầm, sàn chính xác và chi tiết.
Take Off Material and Formwork Area Detail in Revit 2017.

Leave a Reply