[Hướng dẫn] Chức năng tự chia tường/dầm khi gặp cột.

Tự chia tường/dầm thành nhiều đoạn khi gặp cột trong Revit 2017, Revit 2018, Revit 2019
Auto Split Beam/Wall in Revit 2017, Revit 2018, Revit 2019.

One Reply to “[Hướng dẫn] Chức năng tự chia tường/dầm khi gặp cột.”

Leave a Reply