REVIT – Trích xuất khối lượng cốp pha, xây tô

Công cụ được trình bày trong bài viết này đã cũ, bạn có thể xem hướng dẫn công cụ mới tại: https://leuyvo.com/tong-hop-cac-huong-dan-su-dung-le-uy-vo-revit-tools-version-2/

 

Trong video trình diễn công cụ cho tôi tự viết về:
1. tự động offset chiều cao tường
2. lấy diện tích tiếp xúc của cấu kiện dầm, cột để lấy khối lượng cốp pha.
3. lấy khối lượng xây tô dầm, cột: tô trong, tô ngoài.

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Yea4RwsTKU

Cập nhật ngày 02/11/2016: Sau khi nhận góp ý từ mọi người, offset tường từ link model.
Cụ thể: Trong file vẽ kiến trúc, link file kết cấu, vẽ tường rồi sử dụng công cụ “Tự động offset tường”.

https://www.youtube.com/watch?v=3b3YpI4GITk

Lê Uy Võ

I'm a civil engineer graduated from Bach Khoa University (Ho Chi Minh city) in 2016. Born in 1993, Quang Ngai. Love football, travel and IT.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *