Shop Drawing Tiles in Room Automatically in Revit

Bài viết này đã là phiên bản cũ, theo dõi phiên bản mới tại: Tự vẽ và bố trí gạch dựa trên Gạch định vị

 


 

Tự vẽ shop gạch trong phòng.

Cần:
1. Tạo Room.
2. Đặt gạch định vị tương ứng cho mỗi phòng – kích thước gạch.

Đủ:
3. Nhấp nút Tự tạo gạch!

Leave a Reply