Trăng Tàn Trên Hè Phố

Nắng đẹp của bình minh đang hé chờ,
Nỗi buồn buổi biệt ly sẽ xóa mờ..

Thôi bọn mình chia tay,

Thôi bọn mình chia tay..

Nguồn ảnh: http://bantinthitruong.blogspot.com/2013/06/trang-o-sai-gon.html

Lê Uy Võ

I'm a civil engineer graduated from Bach Khoa University (Ho Chi Minh city) in 2016. Born in 1993, Quang Ngai. Love football, travel and IT.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *