Type: Image

Trăng Tàn Trên Hè Phố

Nắng đẹp của bình minh đang hé chờ,
Nỗi buồn buổi biệt ly sẽ xóa mờ..
Thôi bọn mình chia tay, Thôi bọn mình chia tay..

0