Tận dụng mô hình Revit quản lý Khối lượng và Tiến độ

Minh họa của mô hình được đề xuất.

Đề xuất cách Quản lý Mô hình thông qua Autodesk Forge

Autodesk Forge là gì? Đây là nền tảng (platform) do Autodesk giới thiệu, cái này dành cho nhà phát triển nên tôi sẽ giới thiệu ở 1 bài viết khác.

Autodesk Forge chỉ đơn thuần là công cụ để trích xuất thông tin từ mô hình Revit (*.rvt). Dự án web này sử dụng ASP.NET Core 2.1, MySQL/SQL Server làm database.

Từ Mô hình Revit đến 3D View

  1. Sử dụng addin để upload/update mô hình lên hệ thống web, dựa vào nền tảng Autodesk Forge để convert thành mô hình 3D và trích xuất thông tin mô hình.
  2. Quản lý khối lượng dựa trên giá trị Parameter từ mô hình được upload.
  3. Mô tả tiến độ dựa trên giá trị Parameter từ mô hình được Upload (chủ đầu tư, nhà thầu và thậm chí là khách hàng của chủ đầu tư có thể xem trực tiếp tiến độ trên web – xem hình minh họa phía sau).
  4. Giám sát ở hiện trường cập nhật tiến độ/khối lượng hoàn thành thực tế từ công trường vào dữ liệu trên nền tảng web. Đối với tính năng này: thật sự có ích nếu công trình sử dụng bê tông đúc sẵn (precast).

Minh họa giao diện, quản lý tất cả các dự án, mô hình của từng dự án.
Cập nhật tiến độ trực quan bằng hình ảnh.

Dự án vẫn đang được phát triển. Hi vọng sẽ phát hành trong thời gian sớm nhất.

Lê Uy Võ

I'm a civil engineer graduated from Bach Khoa University (Ho Chi Minh city) in 2016. Born in 1993, Quang Ngai. Love football, travel and IT.

You may also like...

1 Response

  1. 01/11/2019

    […] Tận dụng mô hình Revit quản lý Khối lượng và Tiến độ […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *