A22 – Trần Phú – 2008-2011

  Những lúc cảm thấy không tốt, tôi luôn nhìn về quá khứ, như vậy tôi thấy mình có thêm động lực và ổn hơn.