Sử dụng tool Formwork Area để lấy cốp pha trong Revit

 

Công cụ được trình bày trong bài viết này đã cũ, bạn có thể xem hướng dẫn công cụ mới tại: Hướng dẫn lấy cốp pha các cấu kiện trong Revit sử dụng LUV Revit Tools v2

Hướng dẫn sử dụng tool Formwork Area để lấy cốp pha chính xác trong Revit.

  1. Thêm parameter “Mark Name” để đặt tên cấu kiện nếu muốn lấy diễn giải chi tiết.
  2. Paint family cột, dầm, móng ở những mặt không cốp pha.
  3. Chạy tool.

 

Le Uy Vo Revit Tools - Hướng dẫn sử dụng tool Formwork Area để lấy cốp pha trong Revit

Lê Uy Võ

I'm a civil engineer graduated from Bach Khoa University (Ho Chi Minh city) in 2016. Born in 1993, Quang Ngai. Love football, travel and IT.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *