Hướng dẫn tạo sàn hoàn thiện LUV Revit Tools v2

Tạo sàn hoàn thiện LUV Revit Tools v2

  1. Tạo sàn hoàn thiện theo Room.
  2. Copy các giá trị parameter của Room vào sàn => tiện thống kê, quản lý.

Âm thanh hơi khó nghe, các bạn thông cảm!

Lê Uy Võ

I'm a civil engineer graduated from Bach Khoa University (Ho Chi Minh city) in 2016. Born in 1993, Quang Ngai. Love football, travel and IT.

You may also like...

1 Response

  1. 24/05/2018

    […] Hướng dẫn tạo sàn hoàn thiện LUV Revit Tools v2 […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *