Hướng dẫn tạo sàn hoàn thiện LUV Revit Tools v2

Tạo sàn hoàn thiện LUV Revit Tools v2

  1. Tạo sàn hoàn thiện theo Room.
  2. Copy các giá trị parameter của Room vào sàn => tiện thống kê, quản lý.

Âm thanh hơi khó nghe, các bạn thông cảm!

One Reply to “Hướng dẫn tạo sàn hoàn thiện LUV Revit Tools v2”

Leave a Reply