Chinh phục!

Cuối cùng anh cũng đã có thể phân định thắng thua giữa chúng ta
Nhưng cái giá của nó lại làm trái tim tan nát
Ẩn mình đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ của em là một trái tim đầy sẹo.
Sự kiên cường của anh trong chiến dịch này lại trở thành “tù binh” của em!

Cứ như thế anh bị em chinh phục..

Lê Uy Võ

I'm a civil engineer graduated from Bach Khoa University (Ho Chi Minh city) in 2016. Born in 1993, Quang Ngai. Love football, travel and IT.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.