Điều khiển thiết bị điện qua internet (ioT) sử dụng Arduino UNO R3 + Ethernet Shield.

Điều khiển thiết bị điện qua internet (ioT) sử dụng Arduino UNO R3 + Ethernet Shield.

Điều khiển thiết bị điện qua internet (ioT) sử dụng Arduino UNO R3 + Ethernet Shield.

Tôi mô hình thử để điều khiển thiết bị điện là bóng đèn tròn (AC 220V) và “hú họa” thêm đèn led cho vui.

Mô hình như sau:

Mạch điều khiển Arduino + Ethernet Shield, nhận yêu cầu từ phía người dùng thông qua trang web quản trị, nghĩa là người dùng chỉ cần truy cập trang web, login vào theo user (tạm gọi là công ty dịch vụ lắp thiết bị điện điều khiển qua internet cấp).

Yêu cầu đối với căn hộ lắp: có mạng internet để kết nối với Ethernet Shield.

Mạch sẽ nhận yêu cầu của người dùng sau mỗi 5 giây để TẮT/MỞ thiết bị điện (do người lập trình chỉ định thời gian là 5s, có thể thay đổi).

Với mô hình này, chúng ta có thể điều khiển mọi thiết bị từ xa qua Internet ở bất cứ nơi đâu trên thế giới chỉ cần có thiết bị truy cập được internet như smart phone, laptop, tablet..

smArt77 – http://smart.leuyvo.com

©2015 Lê Uy Võ – leuyvo[at]leuyvo.com

Lê Uy Võ

I'm a civil engineer graduated from Bach Khoa University (Ho Chi Minh city) in 2016. Born in 1993, Quang Ngai. Love football, travel and IT.

You may also like...

1 Response

  1. 15/10/2015

    […] Điều khiển thiết bị điện qua internet (ioT) sử dụng Arduino UNO R3 + Ethernet Shield… […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *