Trời sáng không hiểu được đêm tối..

Em mãi mãi không hiểu được nỗi đau trong tôi
Giống như trời sáng không hiểu được đêm đen
Giống như mặt trời mãi mãi bừng cháy
Không hiểu trăng tròn hay khuyết..

Ngày và đêm chỉ thay thế nhau, chứ không hoán đổi.

Trời sáng không hiểu bóng tối của đêm – Uông Phong

Leave a Reply