Mùa Thu Chết

Mùa thu đã chết, đã chết rồi, e nhớ cho..
E nhớ cho đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa
Trên cõi đời này, trên cõi đời này…
Từ nay mãi mãi không thấy nhau, từ nay mãi mãi không thấy nhau.
Từ nay mãi mãi không thấy nhau…..

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi..

TPHCM, 20/05/2014

Leave a Reply