Mùa Thu Chết

Mùa thu đã chết, đã chết rồi, e nhớ cho..
E nhớ cho đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa
Trên cõi đời này, trên cõi đời này…
Từ nay mãi mãi không thấy nhau, từ nay mãi mãi không thấy nhau.
Từ nay mãi mãi không thấy nhau…..

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi..

TPHCM, 20/05/2014

Lê Uy Võ

I'm a civil engineer graduated from Bach Khoa University (Ho Chi Minh city) in 2016. Born in 1993, Quang Ngai. Love football, travel and IT.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *