15/05/2014

 

Người đàn ông mơ mộng là bận rộn nhất
Không còn mơ ước gì thì lại lo lắng
….
Tôi lại cảm thấy ngày càng cô đơn hơn trước.

TPHCM, 15/05/2014

Lê Uy Võ

I'm a civil engineer graduated from Bach Khoa University (Ho Chi Minh city) in 2016. Born in 1993, Quang Ngai. Love football, travel and IT.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *