A22 – Trần Phú – 2008-2011


 

Những lúc cảm thấy không tốt, tôi luôn nhìn về quá khứ, như vậy tôi thấy mình có thêm động lực và ổn hơn.

Lê Uy Võ

I'm a civil engineer graduated from Bach Khoa University (Ho Chi Minh city) in 2016. Born in 1993, Quang Ngai. Love football, travel and IT.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *