Hình Bóng Quê Nhà – Lý Cái Mơn ~ Nguyễn Thiện Nhân (The Voice Kid 2014)

Còn nhỏ mà có cần hát hay vậy không :3 Gần Tết nghe bài này lại nhớ về lúc nhỏ ở quê. Bé hát rất hay! Về tới đầu làng con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng…. Ai đi xa quê mà không nhớ về quê hương, con đường đất đỏ, đồng ruộng xanh