Lê Uy Võ

Duyên phận trống rỗng

Duyên phận trống rỗng – Liễu Trọng Ngôn Nhìn em mỉm cười Nhìn em rơi lệ Nhìn em từ cô bé biến thành một người phụ...

0

Mùa Thu Chết

Mùa thu đã chết, đã chết rồi, e nhớ cho.. E nhớ cho đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa Trên cõi đời này,...

0