Anh biết em rất buồn

Yêu một người xin đừng quá thành thật

ánh mắt đầy sự đau khổ của em thật khiến người ta đau lòng

không phải ai cũng cần 1 người nữa mới có thể sống được 1 đời

thì em cần gì phải ép buộc bản thân đối mặt với vết thương lòng như vậy

anh biết rằng em đang rất buồn

nhưng “thứ” tình cảm phải trả giá này

không phải cứ chân thành là sẽ có kết quả đâu em

đừng hỏi anh “phải làm sao thì tình yêu mới có thể tồn tại lâu dài?”

chuyện này rồi đến một ngày em sẽ hiểu được

anh hiểu rằng em đang rất buồn…

những người đa tình sẽ chịu tổn thương nhiều hơn..

11:57 p.m

07/09/2014

Lê Uy Võ

I'm a civil engineer graduated from Bach Khoa University (Ho Chi Minh city) in 2016. Born in 1993, Quang Ngai. Love football, travel and IT.

You may also like...

4 Responses

  1. Linh lùn says:

    thằng bạn si tình :))

  2. Linh dễ thương says:

    ghi tên v còn hỏi :)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *