Lê Uy Võ

Tuỳ bút 27/08/2016

NGÀY CUỐI TUẦN ƯỚT ÁT Thứ 7 ngày 27/08/2016, 6:30 AM, tiếng chuông báo thức reng lên như mọi ngày vẫn thế. Cho đến bây giờ,...

0