Một chiều mưa nhẹ – đồ nướng – bia và bạn bè

Trưa thứ 2 hẹn hò nhau qua nhà thằng bạn làm BBQ tại gia :3 Trưa 2 đứa kia đi siêu thị mua đồ, chả thằng...