Category: My Status

Khoảng lặng trái tim

Tôi yêu người mà người chẳng yêu tôi Thứ tình yêu tôi gọi tên khoảng lặng Tôi yêu người mà không giành giật Chỉ yêu thôi,...

0