Only You

Trong anh chỉ có âm thanh từng hơi thở của em Trong anh chỉ có giọng nói của em Phải làm sao đây khi đêm nay anh chỉ nhớ về em? Anh sẽ chạy đến bên em mà chẳng cần nhìn phía sau Phải làm sao đây khi đêm nay anh chỉ nhớ về em?