NQTKar

27/11/2013: NNN

Dường Như Ta Đã – NNN

Một người bạn nhỏ tuổi

 

16/11/2013: NQT, THL, Rin, Ro Rim

Xe Đạp Ơi! – THL ft NQTKar

 

Papa – THL

 

Thành Phố Buồn – THL ft NQTKar

 

Leave a Reply