Tự vẽ tường tô và gạch ốp, lát trong Revit (phần 1)

Bài viết này đã lỗi thời, xem hướng dẫn của version 2 tại đây.


Tự vẽ tường tô và gạch ốp, lát trong Revit (phần 1)

  • Cần: Vẽ tường xây thô, vẽ Room cho từng phòng, đặt tên Căn hộ. Vẽ gạch định vị sử dụng Family tạo sẵn.
  • Add-in này sẽ tự vẽ gạch dựa trên kích thước và vị trí của gạch định vị trên mỗi tường, mỗi phòng/sàn.

 

Phần 2 sẽ tiếp tục nói về cách quản lý các viên gạch đã được tạo.

Leave a Reply