Tự vẽ tường tô và gạch ốp, lát trong Revit (phần 1)

Bài viết này đã lỗi thời, xem hướng dẫn của version 2 tại đây. Tự vẽ tường tô và gạch ốp, lát trong Revit (phần 1) Cần: Vẽ tường xây thô, vẽ Room cho từng phòng, đặt tên Căn hộ. Vẽ gạch định vị sử dụng Family tạo sẵn. Add-in này sẽ tự vẽ gạch