Tự vẽ tường tô và gạch ốp, lát trong Revit (phần 1)

Tự vẽ tường tô và gạch ốp, lát trong Revit (phần 1) Cần: Vẽ tường xây thô, vẽ Room cho từng phòng, đặt tên Căn hộ. Vẽ gạch định vị sử dụng Family tạo sẵn. Add-in này sẽ tự vẽ gạch dựa trên kích thước và vị trí của gạch định vị trên mỗi tường,