Shop Drawing Tiles in Room Automatically in Revit

Bài viết này đã là phiên bản cũ, theo dõi phiên bản mới tại: Tự vẽ và bố trí gạch dựa trên Gạch định vị     Tự vẽ shop gạch trong phòng. Cần: 1. Tạo Room. 2. Đặt gạch định vị tương ứng cho mỗi phòng – kích thước gạch. Đủ: 3. Nhấp nút