Tạo family cửa tùy chỉnh kích thước Revit 2017

Một cách để tạo family cửa tùy chỉnh kích thước trong revit 2017! Tạo các mặt phẳng. Gán biến kích thước để điều chỉnh khoảng cách các mặt phẳng. Vẽ các đối tượng hình học và khóa vào các mặt phẳng. Vẽ các đường thể hiện chi tiết (nếu cần), tùy chỉnh hiển thị. Gán

Quản lý REVIT bằng cơ sở dữ liệu SQL SERVER thông qua nền web

Như đã biết, mỗi file mô hình Revit là 1 gói dữ liệu “khổng lồ” liên quan đến công trình. Bản thân Revit cũng cho ta công cụ để trích xuất dữ liệu này sang Access, Excel, MySQL, SQL Server…. Đặc biệt công cụ Revit DB Link do chính Autodesk cung cấp còn có chức