Ứng dụng bluetooth điều khiển thiết bị điện sử dụng Arduino + HC-06

Giải pháp cho người “tiết kiệm thời gian” :v Đang xem phim, đang đọc truyện, đang đủ thứ chuyện…. mà phải lết ra mở 1 thứ gì đó :v …. tốn quá nhiều công rồi :3 Ứng dụng chạy trên điện thoại/laptop để điều khiển từ xa thông qua bluetooth, tầm phủ sóng 10m. Ưu