15/03/2014

Từng ngày qua đi, mọi thứ vẫn như thế Chẳng có việc gì đáng vui hay tức giận sao? Dù danh bạ điện thoại đầy ắp những cái tên Nhưng không có ai để gọi trong đêm này. Đường phố muôn màu sao thiếu ai Hay trong lòng có điều gì khuất tất. Cố chấp